انتخاب مداح برای هیئات مذهبی

در این بخش ما

ذاکران و مداحانی

را به شما معرفی می کنیم

که از

اساتید آواز مذهبی

هستند:

برای ثبت برنامه و حضور این مداحان بزرگوار در هیئت و یا مجلس شما

با شماره تلفن

09199022055

تماس حاصل فرمائید.

********************************

مداحان به ترتیب :

 

       1- استاد محمدعلی کریمخانی ( خالق اثر آمدم ای شاه پناهم بده ).

 

 

       2- استاد سید حسین قوامی آبکنار ( استاد مداحی زنجیرزنی ایران ).

 

 

Skip Navigation LinksSkip Navigation Links
كداميك از آثار ماندگار زير را جزء اركان اصلي آواز مذهبي مي دانيد 
Skip Navigation Links