آثار جاودانه  فخرالذاکرین استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

آثار جاودانه فخرالذاکرین استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

1394/2/12 20:24

گلچین آثار ماندگار و جاودان

 فخرالذاکرین استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

در قالب هشت لوح فشرده و با قیمتی استثنایی

در ادامه...
 

گلچین آثار ماندگار و جاودان 

(1) فخرالذاکرین استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

 

 

 

گلچین آثار ماندگار و جاودان 

(2) فخرالذاکرین استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

 

 

 

 

گلچین آثار ماندگار و جاودان 

(3) فخرالذاکرین استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

 

 

 

 

گلچین آثار ماندگار و جاودان 

(4) فخرالذاکرین استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

 

 

 

 

گلچین آثار ماندگار و جاودان 

(5) فخرالذاکرین استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

 

 

 

 

 

گلچین آثار ماندگار و جاودان 

(6) فخرالذاکرین استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

 

 

 

 

 

 

گلچین آثار ماندگار و جاودان 

(7) فخرالذاکرین استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

 

 

 

 

 

گلچین آثار ماندگار و جاودان 

(8) فخرالذاکرین استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

 

 

 

 

 

گلچین آثار ماندگار و جاودان 

(9) فخرالذاکرین استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

 

 

 

 

 

گلچین آثار ماندگار و جاودان 

(10) فخرالذاکرین استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

 

 
از نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :
Skip Navigation LinksSkip Navigation Links
كداميك از آثار ماندگار زير را جزء اركان اصلي آواز مذهبي مي دانيد 
Skip Navigation Links