چنگیز حبیبیان

 
 
بیوگرافی چنگیز حبیبیان
 

همیشه اعتقاد داشتم انسان درست همان کوزه ای است که روزی با دستان توانمند یک کوزه گر از مشتی خاک و آب آفریده شده است و آنچه که او را از تلی خاک جدا میکند،روحی است که پروردگار در آن دمیده است. نفسی که به اندازه نفس بزرگ خداوند عالی است و میتواند متعالی گردد.خدای بزرگ راسپاس می گویم که به من نعمت زیستن داد،نعمت دیدن و شنیدن و.... آنچه در حنجره من جریان دارد قطره ای است از دریای بی کران لطف و رحمت الهی . من چنگیز حبیببان متولد بهمن 1347، تکنسین دستگاههای سوزنی (تکنولوژی نساجی پانچهای تخت) در یک خانواده کاملاٌ مذهبی به دنیا آمدم. جد مادریم ملا عبدالرزاق از مدرسین و علمای عصر خود در مرند و تبریز بودند. جد پدریم عاشیق حسین از فضلا وهنرمندان بزرگ و نامی آذربایجانمحسوب می شدند که از صدایی بسیار قوی و شش دانگ برخورداربودند. پدرم یکی از مداحان و ذاکران دربار حسین (ع) هستند که ایشان هم از صدای بسیار گرمی بهره برده اند. در حقیقت اولین استاد من پدرم بودند و موسیقی مذهبی و مداحی رانزد ایشان و از همان دوران کودکی یعنی 6 سالگی آموختم . شایان ذکر است که بذل توجه و عنایت مادرم مشوق من در این راه بود. از همان دوران کودکیم به دلیل علاقه فراوان در هیئت محترمسالار زینب (س) پرورش یافتم و دوره آموزش قران را نزد استاد عزیزم تیمور داداشی (طهوری) کذراندم و از تعالیم مفید و بیان شیوای دکتر سید جعفر موسوی که یکی از دانشمندان بزرگ علوم دینی و اجتماعی می باشد بهره گرفتم که فکر می کنم کتاب ''آی ساوالان'' و اصول اعتقادشیعه او را کمتر کسی است که نخوانده باشد.

در آینده نزدیک چند اثر آواز  مذهبی از ایشان روی سایت قرار می گیرد. 

Skip Navigation LinksSkip Navigation Links
كداميك از آثار ماندگار زير را جزء اركان اصلي آواز مذهبي مي دانيد 
Skip Navigation Links